Keces Audio IQRP-3600- Hi-Fi Studio Bielsko-Biała

16 740,00 

Ciekawe? Pokaż swoim znajomym!
Marka

Szczegóły

Keces Audio IQRP-3600

Keces prezentuje nową generację transformatorowych kondycjonerów zasilania serii Ultimate. Nowa seria zastąpi nagradzaną i znaną serię BP. Topowym przedstawicielem serii Ultimate jest model IQRP-3600 z trzema uzwojeniami wtórnymi, jednym wysoko-prądowym i dwoma nisko-prądowymi o mocach odpowiednio: 3000 VA, 300VA i 300 VA. Każde z wyjść (300 VA, 300VA i 3000 VA) ma własne izolowane uzwojenie w celu uzyskania optymalnego filtrowania i separacji dla każdego obszaru wyjściowego w transformatorze optymalną współpracę z urządzeniami audio klasy high-end.

Przy projektowaniu modelu IQRP-3600 firmie KECES przyświecała idea oddzielenia sekcji wysokoprądowej (analogowej) i niskoprądowych (cyfrowych) poprzez podłączenie ich do niezależnych odseparowanych od siebie uzwojeń wtórnych o mocach 3000 VA i 2 x 300 VA, co ma zapobiegać negatywnym zjawiskom związanym z przenikaniem zakłóceń pomiędzy tymi sekcjami za pośrednictwem przewodów zasilających. Każda z 2 sekcji niskoprądowych może mieć uniwersalne zastosowanie, przykładowo do urządzeń cyfrowych, zasilaczy niskoprądowych itp.

Kondycjonery KECES seri IQRP posiadają wbudowany generator Schumanna. Zaimplementowana w serii Ultimate technologia rezonansu kwantowego generuje przyjemną, niską częstotliwość rezonansową, która przenosi radość z muzyki w pomieszczeniu odsłuchowym do nowego wymiaru dobrego samopoczucia.