Kimber Kable KS 1030 - Hi-Fi Studio Bielsko-Biała

Ciekawe? Pokaż swoim znajomym!
Marka

Szczegóły

KS1030 zawiera w sobie technologie zaczerpniętą z przewodu głośnikowego modelu 88 Black Pearl. Wykorzystywane są cztery srebrne przewody splecione tak, że przenoszące sygnał dodatni i ujemny krzyżują się pod kątem prostym. W przewodzie zastosowano także technologie zapewniające minimalizację zakłóceń akustycznych i elektrodynamicznych.